Almik >
  • Aktuality

Prečo používame na veľké presklenia PURENIT?

Prečo používame na veľké presklenia PURENIT?

V súčasnej architektúre sa čím ďalej tým viac stretávame s požiadavkami staviteľov rodinných domov a investorov na veľké presklenia. Ich požiadavky súvisia tak hľadiska dizajnu stavby...

...ako aj so svetelným a celkovým komfortom bývania. V našej praxi sa tieto presklenia riešia najčastejšie  posuvnými dverami a portálovými dverami, ktoré sú umiestnené až po podlahu.

Pri osadení okenných výplní až „po zem“ je nutné vyhnúť sa nesprávnemu osadeniu okna.  Pri nedbalom osadení vznikajú neskoršie systémové poruchy, premŕzanie, prefukovanie, pocit studenej podlahy v styku s okennou konštrukciou a pod. Vo väčšine týchto prípadov sa okenná konštrukcia osadí len na podmurovanie, respektíve na podbetónovanie a pripojovacia špára sa vyplní PU penou. V lepšom prípade sa PU pena prekryje parotesnou a vode-odolnou páskou. Pri ledabolých  riešeniach osadenia firmy väčšinou pásky nepoužívajú, čo ku komfortu a pokojnému bývaniu určite neprispieva a navyše pri takomto detaile vzniká problém tepelných mostov cez podlahu.

Ako je to správne?
Pri osádzaní okenných konštrukcií až po podlahu je nutné odizolovať, respektíve prerušiť tepelný most medzi exteriérom a interiérom v celej výške skladby podlahy, respektíve v minimálnej výške vyliatej betónovej podlahy.

Takto nebude nedochádzať k prenosu chladu z exteriéru do interiérovej časti podlahy. Štandardným detailom osadenia u nás je podloženie okennej konštrukcie materiálom purenitu, ktorý svojimi vynikajúcimi tepelno-izolačnými vlastnosťami zabezpečuje prerušenie tepelného mostu v celej výške skladby podlahy. Podkladový profil z purenitu má menšiu stavebnú hĺbku oproti okennej konštrukcii o cca 10 - 15mm preto, aby bolo možné z exteriérovej strany dopojiť hydroizoláciu až pod okennú konštrukciu.

Čo je PURENIT?

PURENIT je zdravotne neškodný produkt na polyuretánovej báze z tvrdenej peny (PIR). Profily majú vysokú pevnosť ( v tlaku až 5,5-7,5 MPa), opracováva sa podobne ako drevo a dá sa do neho ľahko skrutkovať. Dosky z purenitu sú tvarovo stále, nepraskajú, sú nenasiakavé odolné voči chemikáliám, odolávajú vysokým teplotám, preto sa dá hydroizolácia štandardne na PURENIT nataviť.  PURENIT má vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti (0,08 W/mk, pre porovnanie 3-sklo 0,5 W/mk).

Purenit nie je len o šetrení.

Výška nákladov na podkladové profily z purenitu sa pohybuje pri štandardnom rodinnom dome na sume od 350,- € do 450,- €. Určite to nie je malá suma, a každý či už súkromný, alebo komerčný investor pri stavbe nehnuteľnosti zvažuje nákup každej položky. Pri investícii do stavby domu, v ktorom sa chystáte prežiť podstatnú časť svojho života sa na tomto detaile šetriť nevypláca.

Pri takto vyriešenom detaile máte pokoj s premŕzaním, zatekaním a chladnou podlahou v mieste styku okna a podlahy. Samozrejme znižujete náklady na kúrenie, pretože nevykurujete vonkajšiu časť terasy, ale len vnútorné časti domu.

Takto sa to nerobí!!!!

Detail osadenie okennej konštrukcie
Detail napojenia PURENIT-u na okno