Almik >

Montáž okien a dverí

Soudal    Nezabúdajte na správnu montáž....
Firma ALMIK  nezabúda ani na kvalitu montáže, riadime sa tým, že správna montáž je až   80 % úspechu. Pri montáži používame certifikovaný systém PU pien a pások Firmy SOUDAL.
Celkový proces osadenia nových okien je technicky náročná vec, ktorá pozostáva z viacerých rovnako dôležitých etáp. Predpokladom správnej montáže je najmä zameranie a technický návrh konštrukcie okna vyškolenou a skúsenou osobou. Následne sa pripravujú otvory na osadenie okna, pričom je vhodné, keď je celý otvor súdržný, vyspravený  a bez prachových nečistôt.
Na rad prichádza samotná montáž okien, pri ktorej firma ALMIK odporúča používať na ochranu špáry tesniace pásky, ktoré sa lepia z interiéru aj z exteriéru. Jednou z hlavných funkcií interiérovej pásky je ochrana špáry pred prienikom vodných pár z interiéru.
Len pre zaujímavosť uvediem výstižný príklad. Trojčlenná domácnosť vyprodukuje svojou činnosťou denne 6 až 8 litrov vody do ovzdušia. Táto neustále vznikajúca vlhkosť má snahu dostať sa cez okennú špáru z nášho bytu von. Okenná špára sa až donedávna štandardne vypĺňala len polyuretánovou penou a vyspravila omietkou. Takto nechránená špára je však ľahko prístupná tlaku a vlhkosti z interiéru, čo spôsobuje  vlhnutie a stáva sa studeným povrchom v byte. Dôsledkom toho je následné zrážanie vlhkosti a možný vznik plesní.
Exteriérová páska zas poskytuje montážnej pene ochranu pred vonkajšími vplyvmi, ako sú dážď či UV žiarenie, ale zároveň umožňuje jej odvetrávanie, čím sa zabraňuje jej následnému znehodnoteniu. Z toho vyplýva, že špára chránená tesniacimi páskami si zachováva dlhodobo svoju funkčnosť a stabilitu.
Po montáži je dôležité nezabudnúť na včasné odstránenie ochranných pások a fólií z výrobkov a vo vlastnom záujme aj na celkovú ochranu proti znečisteniu a poškodeniu v prípade pokračovania stavebných prác.
Montážou okien však naša starostlivosť o zákazníka nekončí – sme pripravení riešiť prípadné problémy v rámci záručného servisu a reagovať na požiadavky zákazníkov po uplynutí záručnej lehoty. Preto sú naši vyškolení pracovníci a autorizované montážne skupiny pre vás vždy k dispozícii.

Údržba a čistenie plastových okien

Plastové okná  dodávané našou firmou sú vybavené celoobvodovým kovaním WINKHAUS AUTOPILOT, ktoré umožňuje uviesť krídlo do štyroch polôh – zatvorené, otvorené, sklopené a štrbinové vetranie.

  • dávajte pozor na náraz krídla o hranu ostenia pri otváraní okna
  • krídlo nadmerne nezaťažujte
  • v otvorenej a sklopnej polohe nevkladajte medzi krídlo a rám žiadne predmety
  • buďte opatrní pri rýchlom zatváraní okna  z polohy otvoreného a sklopného krídla
  • pri otvorenom okne hrozí nebezpečenstvo poranenia pri silnom vetre alebo prievane
  • vyvarujte sa nesprávneho ovládania


Výškové a stranové nastavenie krídla je možné vykonať v hornom a dolnom závese imbusovým kľúčom. Nastavenie horného závesu vykonávajte pri otvorenom krídle.


Čistenie plastových okien


Vaše nové plastové okná nevyžadujú takmer žiadnu údržbu. Profily sú vyrobené z materiálu, ktorý je odolný voči poveternostným vplyvom.
Profily znečistené zvyškami malty a farby po stavebnej činnosti  je nutné odstraňovať veľmi opatrne, nikdy nie na sucho, ale za výdatného namáčania vodou s malou dávkou umývacieho tekutého prostriedku. Je veľmi dôležité odstrániť zvyšky malty alebo iných tuhých materiálov
z oblasti tesnenia, kovania a odvodňovacích drážok, ktoré nájdete v spodnej časti rámu. Odvodňovacie drážky udržujte čisté, ich upchatie môže spôsobiť zhoršenie funkcie výrobku.
Pre bežné umytie profilov sa používajú obyčajné saponáty a umývacie prostriedky. Nepoužívajte prostriedky s obsahom piesku, drátenku, chemikálie a rozpúšťadlá na báze acetónu, benzínu, trichloru a pod. Takéto prostriedky narušujú povrch plastu, ktorý stráca lesk, prípadne môže dôjsť
k rozleptaniu povrchu plastu.
Ochranné fólie je nutné z plastových profilov a výplní odstrániť do 1 mesiaca od ich dodania
a montáže.
V priebehu murárskych prác musí byť povrch profilu riadne chránený, doporučujeme použiť krepovú pásku (ľahko sa odstraňuje).


Údržba tesnenia


Tesnenie podlieha prirodzenému starnutiu. Aby zostalo pružné a funkčné čo najdlhšie, natrite ho minimálne raz do roka preparátom na báze silikónu. Ak ho premažete bežným olejom, ten naviaže na seba prach a tesnenie bude „lepkavé“.


Údržba kovania

Pohyblivé časti kovania, ktoré sú mechanicky najviac namáhané, je potrebné aspoň dvakrát do roka premazať olejom, aby sa ľahko pohybovali. Zmenšením trenia sa zvyšuje životnosť kovania.

/div>