Almik >

Plissé pre otváravé okná/výklopné okná/balkónové dvere

Žalúzie Plissé sú ideálnym a elegantným tienením do rôznych tvarov okenných výplní.

Sú vhodné pre:
• otvárané okná
• výklopné okná
• balkónové dvere

Výplň môžete voliť z nepreberného množstva látok. Plissé je možné ovládať rôznymi spôsobmi. Zaujímavým je variant plisé deň/noc, kedy sú na jednom plisé použité dve odlišné látky, s ktorými môžete podľa vlastného výberu, nálady či denného svetla celkový vzhľad miestnosti meniť.

Rozmery

Typ Max. šírka Max. výška Poznámka
VS 1 150 cm (120 cm) 150 cm (220 cm) výška nábalu pri 150 cm = cca 7 cm
VS 2 150 cm (120 cm) 150 cm (220 cm) výška nábalu pri výške 150 cm = cca 7 cm
VS 3 150 cm (120 cm) 150 cm (220 cm) výška nábalu pri výške 150 cm = cca 9 cm
VS 3 SD 100 cm 220 cm výška nábalu pri výške 150 cm = cca 11 cm
VS 4 Šikmina 150 cm (120 cm)* 150 cm (220 cm) * šírka základne
VS 4 Šikmina S 100 cm* 220 cm * šírka základne
VS 5 Päťuholník 150 cm (120 cm) 150 cm (200 cm) výška nábalu pri výške 150 cm = cca 9 cm
VS 5 SD Päťuholník 100 cm 200 cm výška nábalu pri výške 150 cm = cca 11 cm

Typ Max. šírka Max. výška Poznámka
VS 6 Šesťuholník 150 cm (120 cm) 150 cm (200 cm) výška nábalu pri výške 150 cm = cca 9 cm
VS 6 SD Šesťuholník 100 cm 200 cm výška nábalu pri výške 150 cm = cca 11 cm
VS 7 Lichobežník 150 cm (120 cm) 150 cm (200 cm) výška nábalu pri výške 150 cm = cca 8 cm
VS 8 Lichobežník 150 cm (120 cm) 150 cm (200 cm) výška nábalu pri výške 150 cm = cca 11 cm
VS 9 Trojuholník 150 cm (120 cm) 150 cm (200 cm) výška nábalu pri výške 150 cm = cca 8 cm
VS 9 D Trojuholník 150 cm (120 cm) 150 cm (200 cm) výška nábalu pri výške 150 cm = cca 8 cm
VS 10 Trojuholník 120 cm 200 cm výška nábalu pri výške 150 cm = cca 8 cm

Typ Max. šírka Max. výška Poznámka
VS 10 D Trojuholník 120 cm 200 cm výška nábalu pri výške 150 cm = cca 8 cm
F1 s brzdou 230 cm* 260 cm * závislé na šírke látky
F3 s brzdou 150 cm 260 cm výška nábalu pri výške 150 cm = cca 9 cm
F2 s brzdou 200 cm* 260 cm * závislé na šírke látky
F4 s retiazkou alebo šnúrou 230 cm* 260 cm * závislé na šírke látky
FE Elektro 230 cm* 260 cm * závislé na šírke látky