Starostlivosť o tieniacu techniku nerobme nárazovo a invazívne - Almik - Tieniaca technika, kvalitné okná a dvere

Starostlivosť o tieniacu techniku nerobme nárazovo a invazívne

Tieniaca technika spĺňa svoju funkciu rovnako v zime, ako aj v lete. Domácnosť izoluje od vplyvov vonkajšieho prostredia, dopĺňa funkciu bezpečia a vytvára v domove ideálnu klímu. Svojou starostlivosťou, vnímavosťou a priebežným domácim servisom si kvalitu bývania dokážeme zvýšiť.

Ako na starostlivosť o tieniacu techniku.

Aj tu odlišujeme typ starostlivosti podľa druhu techniky. Exteriérové materiály sú stavané na vonkajšie použitie - odolávajú teplu, chladu, dažďu a v priebehu rokov „služby“ nie sú náročné na čas či financie. V prípade, že potrebujú umyť, stačí ich dva či trikrát do roka vystriekať napríklad tlakovým čističom a dodatočne utrieť handrou. Raz do roka sa odporúča prestriekať ich silikónovým sprejom vo vodiacich nohách, aby chodili plynulo a ľahko. Tento druh servisu je ideálne načasovať na jar, pred aktívnym využívaním v lete.

Interiérová tieniaca technika a jej náročnosť na údržbu závisí od materiálu. Dá sa rozložiť a realizovať postupne. Samotná údržba sa dá realizovať lokálne (v prípade jednorázového a lokálneho zašpinenia) alebo ju bežne stačí povysávať niekoľkokrát do roka na nízkom výkone. Oslabené lanká alebo retiazky sa dajú vymeniť svojpomocne a rýchlo. Je preto agilná na prostredie, jeho vplyvy, nečakané nehody a v prípade potreby či chute re-dizajnu patria tieto materiály k dostupnejším. Či už z hľadiska naskladnenia alebo financií.

Môžem predĺžiť životnosť materiálu?

Starostlivosťou materiálu pomáhame. Dôležité je však držať sa rád a odporúčaní pri starostlivosti jednotlivých materiálov či techník, lebo nesprávnou manipuláciou môžeme tieniacemu systému uškodiť. Priemerná životnosť materiálu vnútorných tieniacich technik je 10-15 rokov a pri exteriérových to môže byť až 25-35 rokov.

Servis od odborníkov

Vonkajšie žalúzie sú pomerne nový segment, ktorý sa začal vyvíjať cca 10 rokov dozadu. Preto je servis zo strany odborných firiem klientom mnohokrát nepotrebný alebo neatraktívny. Servis nastupuje pri výnimočných situáciách, kedy deti pri hre niečo poškodia a obmedzí to funkcie tieniacej techniky. Pre náročnejších alebo časovo zaneprázdnených klientov je však v ponuke aj možnosť komplexného čistenia žalúzií.

Vnútorné tienenie je prirodzene na všímavosť a prevenciu časovo náročnejšie. Pri klasických žalúziách sú to základné úpravy ako výmena silónov či retiazky. Všeobecne však platí, že materiál je potreba vyčistiť od prachu, časti premazať a navnímať efektívnosť plnenia funkcie.  Ak je u zákazníka chuť servisovať žalúziu po väčšom časovom horizonte (10-12 rokov), a táto tieniaca technika nebola priebežne servisovaná, odporúčame zabezpečiť komplexnú výmenu tieniacej techniky. Je to mnohokrát cenovo dostupnejšie. Pri látkovom tienení je servis potrebný v podobe výmeny materiálu po cca 10 rokoch. Materiál je často opotrebovaný, neplní funkciu a nepôsobí esteticky. Za toto obdobie sa menia aj trendy v bývaní a takýto reštart domácnosť dokáže aj príjemne osviežiť, nielen sfunkčniť. Pri oknách orientovaných na južnú stranu je opotrebenie materiálov viditeľnejšie rýchlejšie.

Načasovanie servisu

Servis vnútornej tieniacej techniky nie je podmienený ročným obdobím, preto ho realizujeme kedykoľvek počas roka. Pri novostavbách je samozrejme najefektívnejší a najvýhodnejší ešte pred nasťahovaním. V jarných a letných mesiacoch je segment najviac vyťažený, preto je jednoduchšie pre firmu aj klienta realizovať tento druh servisu už v zimných mesiacoch.  V sezóne sa dodacie lehoty predlžujú prirodzene. Štandardná dodacia doba pri vnútornom tienení  je 2-3 týždne (aj s montážou), pri exteriérovom tienení je to časový horizont minimálne 4-5 týždňov. Podmieňujú to typy zákaziek a množstvo individuálnych riešení na mieru, ako aj vyťaženosť firmy.

Čo môžeme robiť lepšie

Niekedy stačí neopatrnosť, zábudlivosť alebo zaneprázdnenosť, a tieniaca technika nespĺňa očakávanú funkciu. Je preto dôležité venovať technológiám pozornosť priebežne počas roka. Môžeme to podporiť napríklad včasným prestavovaním režimu zo zimného na letný a naopak, na čo sa mnohokrát zabúda. Raz ročne netreba vynechať premazanie kovania alebo umývanie tesnenia od nepotrebných usadenín, ktoré na materiáli v lete pracujú a znehodnocujú nám ho. Po vyčistení je výhodou proces ukončiť premazaním silikónovým sprejom.