Oznam


Spracovanie osobných údajov

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese:

Celé znenie dokumentu TU :