Návod na obsluhu a údržbu plastových okien - Almik - Tieniaca technika, kvalitné okná a dvere

Návod na obsluhu a údržbu plastových okien

Construction worker repairing plastic window with screwdriver indoors, closeup

Ak stali ste sa majiteľom nových plastových okien vyrobených z vysoko kvalitného profilového systému ALUPLAST a spoľahlivým kovaním značky WINKHAUS, tak máme pre Vás pár tipov pre ich správne používanie a údržbu.

Aj napriek kvalite, s ktorou sú tieto produkty vyrobené a namontované, je ich spoľahlivosť zabezpečená len správnym používaním a údržbou. K tomuto účelu Vám dodávame návod na správnu údržbu a obsluhu, s ktorou Vás zoznámia montážni pracovníci našej firmy ALMIK – Centrum okien s.r.o. Pre dodržanie záručných podmienok je zákazník povinný sa týmito pokynmi riadiť.

Údržbu a nastavenie je možné za úhradu objednať aj v našej firme ALMIK – Centrum okien s.r.o.

 

 

NÁVOD NA NASTAVENIE ZÁVESNÝCH PÁNTOV:

Okno alebo balkónové dvere si môžu časom „sadnúť“, to znamená, že krídlo poklesne a časti obvodového kovania môžu začať drhnúť o rám (všetko závisí od rozmeru okna a teplotných podmienok), preto je potrebné po čase vykonať nastavenie okien. K nastavovaniu sa používa imbusový kľúč č. 4. Nastavovacia skrutka dolného pántu je umiestnená pod krytkou. Horný záves sa nastavuje po otvorení krídla, nastavovacia skrutka je umiestnená na rohovej časti obvodového kovania. Pri nastavovaní je potrebné počítať s tepelnou rozťažnosťou plastu. Nechajte vôľu medzi časťami krídla a rámu. Nastavovanie vykonávajte vždy pri otvorenom krídle.

 

ÚDRŽBA KOVANIA WINKHAUS:

Pravidelným mazaním (mazací tuk, olej * - min. 1x ročne) pohyblivých častí a dielov kovania WINKHAUS zabezpečíte ľahký chod a zároveň chránite kovanie pred predčasným opotrebením. Oceľové bezpečnostné rámové uzávery je nutné ošetrovať mazacím tukom (C), pohyblivé časti kovania (A, D) je potrebné mazať príslušným olejom, aby nedošlo k zbytočnému opotrebeniu. Okrem toho je potrebné kontrolovať upevňovacie vruty kovania. Uvoľnené vruty alebo odlomené hlavičky je potrebné bezprostredne utiahnuť alebo vymeniť.

 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Pokyny pre bezpečný chod a obsluhu. Plastové okná sú vybavené celoobvodovým kovaním WINKHAUS, ktoré umožňuje ovládať krídlo jednou kľučkou a uviesť ho do štyroch polôh – zatvorené, otvorené, sklopené a mikrovetranie.

Aby bola zachovaná dlhodobá funkcia a bezpečná obsluha Vášho okna je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny:

 

ČISTENIE A ÚDRŽBA OKIEN:

Pravidelné čistenie je predpokladom zachovania funkčnosti okien. Použité plastové profily majú hladký povrch, ktorý je veľmi jednoducho umývateľný a ošetrovateľný. Na čistenie môžete použiť bežné čistiace prostriedky pre domácnosť, ktoré sú vhodné pre povrchy umelých hmôt. Postačí Vám čistá voda a neagresívny čistiaci prostriedok (napr. Jar, mydlová voda). Prípadne si môžete zaobstarať špeciálny čistiaci prostriedok určený na plastové okná a vždy dodržujte pokyny výrobcu (odporúčame urobiť test na malom neviditeľnom kúsku). Umývanie okien je potrebné previesť aspoň 2x ročne. Prach a nečistoty v obvodovom kovaní vysajte, aby nedošlo k jeho poškodeniu. V spodnej časti okna sú otvory pre odtok vody, v prípade nutnosti ich zbavte nečistôt a prepláchnite vodou.

 • používajte výhradne mäkké handry, ktoré nezanechávajú po sebe vlákna
 • nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce hrubšie brúsne častice (prostriedky na báze piesku), drôtené hubky, ostré predmety a podobné prostriedky, ktoré vedú k poškriabaniu povrchu okien.
 • na čistenie nepoužívajte technické prostriedky ako sú chemické rozpúšťadlá (benzín, acetón), kyseliny všetkých druhov, riedidlá a iné agresívne látky, ktoré poškodzujú povrch profilov a mohli by viesť k zmene zafarbenia, poleptaniu či vytvoreniu fľakov
 • prostriedok určený na čistenie bielych okien nepoužívajte na vyčistenie farebných plastových okien, nakoľko jeho účinok je silnejší a môže dôjsť k vyblednutiu farebnej fólie
 • pri murárskych prácach odporúčame okná zakryť fóliou a prelepiť papierovou páskou – v prípade znečistenia ihneď okná vyčistite a odstráňte zvyšky stavebného materiálu, nezabudnite skontrolovať aj obvodové kovanie okenných krídel – nečistoty môžu znížiť jeho funkčnosť a rýchlejšie opotrebovanie

 

VETRANIE A ROSENIE SKIEL:

V chladnom období môže dochádzať k roseniu okien zvnútra miestnosti. Vodné pary, ktoré vzniknú vo vnútri domu/bytu sa objavia na najchladnejšom mieste a tým je práve okno. Rosenie skiel sa vyskytuje v starých domoch, novostavbách, miestnostiach, ktoré sú málo vykurované alebo je tam vysoká vlhkosť. Najmä u novostavieb a nízkoenergetických domoch sú kladené vysoké nároky na tesnosť a úsporu, preto nedochádza k žiadnej prirodzenej výmene vzduchu. Dodržujte pravidelné vetranie.

Zabrániť alebo znížiť rosenie skiel vo vnútri miestnosti je možné nasledujúcimi spôsobmi: 

 • 3x denne intenzívne vetrať (5 až 10 minút), počas vetrania otvoriť okno maximálne (nie do sklopnej/ventilačnej polohy)
 • v lete je povolené vetranie aj v sklopnej polohe
 • počas vetrania je ideálne vypnúť kúrenie
 • optimálna teplota v miestnosti je 18-23 °C
 • dodržujte optimálnu vlhkosť, ktorá sa pohybuje okolo 40 %
 • v prípade orosenia skiel je potrebné okamžité vetranie, aby vlhkosť nespôsobila vznik plesní a ďalšie škody
 • zvýšiť teplotu v miestnosti – teplý vzduch absorbuje viac vlhkosti
 • pri varení používajte odsávač pár (digestor)
 • obmedziť zdroje vlhkosti (kvety, akváriá, sušenie prádla v interiéri, zvlhčovač)

 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY: 

 • výrobky, ktoré boli poškodené nevhodným používaním neodbornou obsluhou
 • závady spôsobené neodborným zásahom do akejkoľvek časti výrobku
 • závady spôsobené znečistením alebo nevhodnou údržbou
 • výrobky, ktoré nesú znaky mechanického poškodenia – zdeformované časti
 • poškodenia spôsobené živelnými pohromami
 • prelakovaním výrobkov

 

 

Všetky typy výrobkov sú certifikované podľa aktuálne platných noriem. Montáž bola prevedená kvalifikovanými pracovníkmi s dlhoročnou praxou so spoločnosti ALMIK – Centrum okien s.r.o.